Arbetsuppgifter

H&MV Engineering är ett högspänningsföretag som grundades 1997 med huvudkontor i södra Irland. Sedan starten har H&MV vuxit till att bli en av de främsta specialisterna inom nyckelfärdiga högspänningsprojekt. H&MV har kontor i Irland, Storbritannien, Norge, Sverige, Nederländerna, Asien och Sydafrika. Genom den senaste tillväxten i Norden finns idag behov av förstärkning med ytterligare en projektledare till vårt professionella team i Sverige.

Projektledaren har en nyckelposition inom organisationen med ansvar för kundprojekt och leder projektorganisationen. Det är viktigt att notera att arbetet till stor del kommer att ske på svenska språket.

 • Att stödja arbetslaget för att säkerställa leverans av projekt i tid, inom budget, med hög kvalitet och uppfyllande av högst ställda krav på hälsa, miljö och säkerhet.
 • Fungera som kontaktpunkt från projektgruppen till kunden och medverka i kundmöten.
 • Definiera och följa upp projektplanen så att den uppfyller alla delar i avtalet med kunden och så att projektet i övrigt uppfyller kundens förväntningar.
 • Ledning av H&MV-personal på arbetsstället samt underleverantörer under hela projektet.
 • Se till att upphandlingskrav följs.
 • Representera företaget positivt inför kunder och intressenter för att främja affärsmöjligheter.
 • Upprätthålla ständig kontroll av projektets ekonomi genom att följa företagets rutiner.
 • Se till att allt arbete utförs enligt projektplaner, inom budget och med uppfyllande av lagkrav.
 • Agera som första kontaktpunkt för kunder och andra relevanta intressenter.
 • Skapa statusrapporter för projekt till företagets operativa chef.

Dina egenskaper och färdigheter

 • Flytande i tal och skrift på både svenska och engelska.
 • Högskoleexamen eller motsvarande examen i en relevant disciplin (önskvärt).
 • Fem års erfarenhet inom en liknande roll.
 • Elkraftteknisk bakgrund är mycket meriterande.
 • Förmåga att skapa goda arbetsförhållanden.
 • Utmärkta analytiska och problemlösande färdigheter.
 • En hög grad av noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga.
 • Självmotivation/förmåga att arbeta på eget initiativ.
 • Entusiasm och vilja att lära.
 • Datakompetens med kunskaper i MS Excel, Word och Powerpoint.

Detta är en möjlighet till ett stimulerande arbete i ett växande företag med ett framgångsrikt och väl fungerande team. Resor mellan olika projekt i Sverige ingår i tjänsten. Det förekommer dessutom internationella resor.

Skicka din intresseanmälan och ditt CV till recruitment@hmveng.se.

Vi avböjer kontakt av rekryteringsbyråer.