Projektledare – Stockholm, Sverige

Projektledare – Stockholm, Sverige

Arbetsuppgifter Att stödja arbetslaget för att säkerställa leverans av projekt i tid, inom budget, med hög kvalitet och uppfyllande av högst ställda krav på hälsa, miljö och säkerhet. Fungera som kontaktpunkt från projektgruppen till kunden och medverka i kundmöten....
Project Manager – Stockholm, Sweden

Project Manager – Stockholm, Sweden

Headquartered in Southern Ireland, H&MV Engineering is a Specialist High Voltage Engineering Company established in 1997.  Since its inception, H&MV has proudly grown to become one of the top specialists in HV Turnkey projects, with offices in Ireland, the UK,...
Administration Support/Translator – Limerick HQ

Administration Support/Translator – Limerick HQ

Headquartered in Southern Ireland, H&MV Engineering is a Specialist High Voltage Engineering Company established in 1997.  Since its inception, H&MV has proudly grown to become one of the top specialists in HV Turnkey projects, with offices in Ireland, the UK,...